Het Amsterdam Symposium zal in 2019 voor de 18e keer georganiseerd worden door een groep enthousiaste IC verpleegkundigen.
Elk jaar stellen we met elkaar een leerzaam en gevarieerd programma samen. Dit doen we vanuit de volgende uitgangspunten:

Doelstelling van het symposium.
Het overdragen, delen en verkrijgen van (de) vakkennis en ervaring binnen de verschillende (Amsterdamse) Intensive Care afdelingen.

Visie
De maatschappij verwacht dat de geleverde zorg op het niveau wordt verleend waarbij de verpleegkundige verantwoording af legt voor de geleverde zorg,
hierbij gebruik makend van bewijzen uit wetenschappelijk onderzoek en best practice. Om dit te bereiken is bij- en nascholing noodzakelijk.

Het Amsterdam Symposium sluit hierbij aan door afwisseling in werkvormen en een balans tussen vakinhoud en beroepsinhoud aan te bieden. 

Inhoud
De inhoud van het symposium is gericht op de huidige verpleegkundige beroepspraktijk, staat in dienst van optimale zorg en levert een bijdrage
aan de ontwikkeling van het beroep van Intensive Care verpleegkundige.

Binnen deze ontwikkelingen zal steeds vaker gebruik gemaakt worden van evidence based practice en best practice.
De presentaties worden verzorgd door sprekers uit diverse disciplines.

Scroll to Top