Doelstelling van het symposium.

Het overdragen, delen en verkrijgen van (de) vakkennis en ervaring binnen de verschillende (Amsterdamse) Intensive Care afdelingen.

Visie
De maatschappij verwacht dat de geleverde zorg op het niveau wordt verleend waarbij de verpleegkundige verantwoording af legt voor de geleverde zorg,
hierbij gebruik makend van bewijzen uit wetenschappelijk onderzoek en best practice. Om dit te bereiken is bij- en nascholing noodzakelijk.

Het Amsterdam Symposium sluit hierbij aan door afwisseling in werkvormen en een balans tussen vakinhoud en beroepsinhoud aan te bieden. 

Inhoud
De inhoud van het symposium is gericht op de huidige verpleegkundige beroepspraktijk, staat in dienst van optimale zorg en levert een bijdrage
aan de ontwikkeling van het beroep van Intensive Care verpleegkundige.

Binnen deze ontwikkelingen zal steeds vaker gebruik gemaakt worden van evidence based practice en best practice.
De presentaties worden verzorgd door sprekers uit diverse discipline’s.

 

Amsterdam Symposium werkgroepleden

Anne van Wijk (voorzitter)
Soyaan Mire
Lisanne Stork
Angelique Krom
Menno Waalkens
Niels Vernooy

Marielle Kaandorp

Yolanda Doornenbal
Jessica Schilder (penningmeester)

Minke Verstrepen